ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ, ЗАКУПЕНИ ОНЛАЙН НА PARFIUM.BG

1. Право на отказ
Законодателството на Република България изрично урежда правото на купувача (ФЛ ) да върне закупената стока, без задължение да посочва причините за връщането. Това право може да бъде упражнено в 14 – дневен срок от получаване на поръчания продукт.

2. Условия за връщане на закупения продукт
Условията са посочени кумулативно ( нужно е да са налице всички изброени, за да се упражни съответното право ):
 спазване на срока, посочен в т. 1;
 уведомяване на продавача по имейл на [email protected] с приложен попълнен формуляр за отказ от поръчка;
 съхраняване на продукта в първоначалното му състояние към момента на получаване;
 връщане на продукта, придружен с касова бележка/ фактура;
 заплащане на транспортните разходи по връщане на продукта се поемат от купувача;
 Данни за връшане: получател: фирма ВАЯ 911 ЕООД, адрес: Офис на Еконт гр. София Гюешево БЦ Сердика, телефон за контакт: 089 88 88 821;
 не се приемат продукти върнати на място;
 продуктите се връщат без наложен платеж;

3. Възстановяване на сумата
При спазването на условията за връщане на закупената стока parfium.bg възстановява в пълен размер сумата, заплатена при покупка на стоката, включително и транспортните разходи направени от потребителя, за да може да я получи до посочения от него адрес ( ако такива са били начислени и само до размера на стойността на стандартната доставка). Сумата се възстановява в рамките на 30 дни , считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ на основание чл. 52 ЗЗП. Възстановяване на сумата се извършва след получаване обратно на стоката от parfium.bg или след като купувачът представи доказателство за изпращането на продукта. Възстановяването на суми на поръчки направени през нашата онлайн платформа или на място в шоурума се извършва чрез банкова транзакция в посочената от клиента банкова сметка. При избран метод на плащане с дебитна/кредитна карта, при отказ от покупката, сумата се възстановява по картата, чрез която е направено плащането.

4. Особени случаи

 Възможно е връщане на всеки един закупен артикул от нашия магазин. Поради хигиенни съображения и съгласно наредбата на РЗИ изключение правят само козметични продукти, подаръчни комплекти и козметични комплекти, съдържащи продукт/и за лице и тяло (които влизат в пряк контакт с кожата), с нарушена или липсваща опаковка и те не подлежат на връщане.
Съгласно Българското законодателство, клиентът е отговорен за понижаване стойността на закупения продукт:
 Продукт с нарушена опаковка, липса на целофан, холограмен стикер подлежи на преоценка;
 Продукт в транспортна опаковка (парфюм без опаковка), при който се установява че е тестван, подлежи на преоценка. В такъв случай, ние си запазваме правото да възстановим част от сумата на продукта, която е до 70% от стойността на покупката.;

5. Пратки, повредени при транспорта
Задължение на получателя на пратката е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. Parfium.bg застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът или получателят на пратката е длъжен да изиска копие от протокола, след което да се свърже с представител на Parfium.bg за завеждане на рекламацията. Parfium.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.